MinMentor - Vi skaper vinnere!

MinMentor er en sosial organisasjon som bidrar til å redusere frafallsraten og fremmer høyere utdannelse i samfunnet. Vi besøker skoler, inviterer elever til bibliotekene, og bidrar til inspirasjonsforedrag, åpen mentoring og veiledning for unge med relevante rollemodeller.

Om MinMentor
MinMentor er en sosial organisasjon som jobber for å fremme høyere utdannelse og redusere frafallsratene på videregående opplæring i Norge. Vi ønsker å bidra til å skape en fremtid for alle, en frafallsfri skole, og å fremme høyere utdannelse i Norge. Gjennom våre tilbud har vi nådd ut til flere enn 2000 elever gjennom ulike initiativ og tiltak de siste 2 årene.

Organisasjonen ble startet av Javad Mushtaq i 2014, og har et nettverk av mentorer tilknyttet organisasjonen som stiller opp til samlinger.

Problemstillingen
Andelen elever som fullfører og består videregående opplæring innen fem år er på rundt 75%. Det betyr at 25%  av elevene som begynner på videregående opplæring, dropper ut eller bruker mer enn fem år på å fullføre utdanningen. En stor andel av disse er unge med innvandrerbakgrunn. Frafallsnivået i Norge er dobbelt så høyt som OECD-gjennomsnittet på 13 %.

Rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at personer som ikke fullfører videregående skole har lavere lønn enn gjennomsnittet, har mer risiko for å bli arbeidsledig, og bruker offentlige stønader og trygt i større grad enn de som har fullført videregående. Verdien av en fullført videregående opplæring gjør individet bedre forberedt på de økende kompetansekravene i arbeidslivet. Samfunnet kan spare mellom 5-8 milliarder kroner årlig hvis fullføringsgraden på videregående skole økes fra 70 til 80 %.

MinMentor ønsker å adressere disse utfordringene. Vi skal støtte opp til et av  hovedformålene til norsk grunnopplæring om at alle elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring, samt FNs bærekraftsmål rundt utdanning for alle (SDG #4) og rundt arbeid og økonomisk vekst (SDG #8), også i Norge. Gjennom motivasjonsseminarer, rådgivning og mentorprogrammer skal MinMentor bidra til å redusere frafallsraten på videregående skoler i Norge og løse dette samfunnsproblemet.

MinMentor mener løsninger ligger i
For å ha positiv påvirkning på de unge elevene, bør de få råd fra noen de kan relatere seg til på ulike parametere, enten det er alder, kjønn, etnisitet eller annet. Vi i MinMentor tror på den underliggende positive påvirkningskraften de personlige samtalene med rollemodeller kan ha på de unges valg, gitt at de kommer fra noen de kan relatere seg til. Slike samtaler og veiledninger kan være avgjørende for at vår målgruppe fullfører nåværende studier i normert tid og fortsetter på høyere utdannelse. Vårt mål er å supplere det eksisterende tilbudet på VGS og tilby målrettet veiledning som kan gi elevene råd om mulighetene for høyere utdannelse og karriere fremover.
MinMentor tilbyr
Vi gjennomfører ulike aktiviteter og tiltak for å adresse samfunnsutfordringen. Vi fokuserer primært på tre aktiviteter;
Noen tilbakemeldinger
Tusen takk for et fantastisk inspirerende foredrag! Det er veldig sjelden vi ser at elevene er helt musestille i en slik setting. Alle elevene vi spurte sa at dette var inspirerende, og du snakket slik at de kjenner seg igjen. Du så også at elevene ikke vil gå :-).
VGS
- Rektor
Tusen takk for hyggelig besøk i går. Dere traff våre elever på den måten vi håpet på. De personlige historiene engasjerte, og det ble en veldig fin time. Vi kommer helt garantert til å invitere dere igjen. Jeg snakket med en av elevene i går ettermiddag. Han fortalte at han var blitt veldig inspirert av møtet med dere - og for ham var det nok din historie som ble viktig bla fordi han ikke oppnår de karakterene han ønsker. Men han er ambisiøs. Og det at det var mulig å oppnå det du hadde gjort, var en stor inspirasjon for ham. Jeg så at dere snakket sammen på slutten. Han var veldig glad for den samtalen.
Dønski VGS
- Lærer
"Jeg anser deg som en av mentorene mine. Er ferdig med studiet, og fulgte rådet ditt om å forbedre karakterene. Heldigvis ble de forbedret, og fikk nylig resultat på masteroppgaven. Ble en B. Vil takke for de rådene du har gitt meg."
Juridiske Fakultet
- Student
"Ville bare takke for hjelpen du har gitt meg på veien. Det har vært veldig verdifullt å lære av deg de siste årene og jeg er i god tro om at det har hjulpet meg å komme dit jeg er idag"
OsloMet
- Student
"Det er nok den fineste og mest betydningsfulle undervisningstimen de elevene har hatt her på skolen..... Jeg har sjelden sett elevene så fokuserte og så lite interesserte i å ta frem mobiltelefonene sine..... Man fikk den følelsen av at de virkelig brydde seg om disse fremmede elevene og ville at de skulle lykkes i livene sine."
Bjerke VGS
- Lærer
Instagram Feed
Våre Samarbeidspartnere
Ønsker dere å invitere oss i MinMentor?
Send oss en forespørsel her!